جهت تماس با مدیریت و مسئول سایت با تلفنهای ثابت

۰۲۱۶۶۴۸۳۷۶۳
یا شماره همراه ۰۹۳۷۲۸۶۳۳۵۵
داریوش فرسایی ارتباط بگیرید.
نشانی پستی :میدان انقلاب- خ ۱۲ فروردین- کوچه بهشت آیین-پلاک ۱۹