حراج!

آموزش ریزن 5و 6.5

ریال250,000 ریال200,000

آموزش نرم افزار ساخت موسیقی ریزن نسخه های 5و 6.5
مجموعه شامل کتاب و یک عدد DVD فیلم های آموزشی فارسی است.

به دلیل افزایش مداوم هزینه های چاپ کتاب و کاغذومقوی و تعرفه های چاپ و افزایش دایمی قیمت کتابها،برای رفاه حال هنرجویان اقدام به انتشار نسخه ای بوک کتابها نموده ایم تا قیمت و هزینه مجموعه ها مربت افزایش نداشته باشد. هر مجموعه شامل یک فایل متن به شکل ای بوک و DVD فیلم های آموزشی ارائه خواهد شد.