حراج!

آموزش مستر حرفه ای با نرم افزار اوزون 7

ریال550,000 ریال300,000

آموزش اصول و تکنیکهای مستر نهایی آهنگ و نمایش این تکنیکها در پلاگ این اوزون 7
مجموعه شامل کتاب و یک عدد DVD فیلم های آموزشی است.

به دلیل افزایش مداوم هزینه های چاپ کتاب و کاغذومقوی و تعرفه های چاپ و افزایش دایمی قیمت کتابها،برای رفاه حال هنرجویان اقدام به انتشار نسخه ای بوک کتابها نموده ایم تا قیمت و هزینه مجموعه ها مربت افزایش نداشته باشد. هر مجموعه شامل یک فایل متن به شکل ای بوک و DVD فیلم های آموزشی ارائه خواهد شد.