حراج!

آهنگسازی در سبکهای هاوس و ترانس و EDM

ریال300,000 ریال200,000

آموزش آهنگسازی در سبکهای هاوس و تراسن و EDM که با سایر سبکهای رایج موسیقی کاملا متفاوت هستند.
مجموعه شامل کتاب و یک عدد DVD فیلم های آموزشی است.

به دلیل افزایش مداوم هزینه های چاپ کتاب و کاغذومقوی و تعرفه های چاپ و افزایش دایمی قیمت کتابها،برای رفاه حال هنرجویان اقدام به انتشار نسخه ای بوک کتابها نموده ایم تا قیمت و هزینه مجموعه ها مربت افزایش نداشته باشد. هر مجموعه شامل یک فایل متن به شکل ای بوک و DVD فیلم های آموزشی ارائه خواهد شد.