حراج!

تکنیکهای رکورد صدا در استودیو موسیقی

ریال350,000 ریال250,000

آموزش همه تکنیکهای رکورد سازهای مختلف و صدای خواننده در استودیو موسیقی و روشهای میکروفون گذاری حرفه ای
مجموعه شامل کتاب و یک عدد DVD فیلم های آموزشی است.

به دلیل افزایش مداوم هزینه های چاپ کتاب و کاغذومقوی و تعرفه های چاپ و افزایش دایمی قیمت کتابها،برای رفاه حال هنرجویان اقدام به انتشار نسخه ای بوک کتابها نموده ایم تا قیمت و هزینه مجموعه ها مربت افزایش نداشته باشد. هر مجموعه شامل یک فایل متن به شکل ای بوک و DVD فیلم های آموزشی ارائه خواهد شد.