حراج!

فالش گیری و فاصله گذاری صدای خواننده

ریال250,000 ریال150,000

آموزش دو عملیات بسیار مهم میکس صدای خواننده شامل فالش گیری و فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده
مجموعه شامل کتاب و یک عدد DVD فیلم های آموزشی است.

به دلیل افزایش مداوم هزینه های چاپ کتاب و کاغذومقوی و تعرفه های چاپ و افزایش دایمی قیمت کتابها،برای رفاه حال هنرجویان اقدام به انتشار نسخه ای بوک کتابها نموده ایم تا قیمت و هزینه مجموعه ها مربت افزایش نداشته باشد. هر مجموعه شامل یک فایل متن به شکل ای بوک و DVD فیلم های آموزشی ارائه خواهد شد.